Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng tổ chức sự kiện là một thỏa thuận giữa hai bên nhằm đảm bảo sự kiện được tổ chức một phương pháp nhiều năm kinh nghiệm và tuyệt vời. Có hợp đồng này, bạn sở hữu thể yên tâm rằng đa số các chi tiết của sự kiện sẽ được quản lý một phương pháp kỹ lưỡng và hiệu quả. Để tậu hiểu thêm thông tin chi tiết, mời bạn đọc nội dung bài viết dưới đây của Bee Event.

Hợp đồng tổ chức sự kiện là gì?

Theo Điều 513 của Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tổ chức sự kiện được xem là một cái hợp đồng dịch vụ. Theo đó, bên phân phối dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền cho bên phân phối dịch vụ.

Hợp đồng tổ chức sự kiện hoặc hợp đồng thuê tổ chức sự kiện là một thỏa thuận giữa hai bên, nhằm đảm bảo việc tổ chức và thiết lập các chương trình sự kiện theo kịch bản. Bên phân phối dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, tổ chức và thiết lập các chương trình sự kiện theo yêu cầu. Trong khi đó, bên thụ hưởng dịch vụ sẽ đưa ra các thoả thuận về mục đích và giới hạn của sự kiện. Hợp đồng này được ký kết nhằm ràng buộc các trách nhiệm pháp lý và hậu quả phát sinh, song song đảm bảo giai đoạn phân phối dịch vụ diễn ra đúng chuẩn và hiệu quả nhất.

Nội dung loại hợp đồng thuê tổ chức sự kiện

Theo quy định tại Điều 402 của Bộ Luật Dân sự, các bên sở hữu thể đạt được thỏa thuận về nội dung của hợp đồng dân sự. Các bên sở hữu quyền đưa ra các điều khoản và thỏa thuận tương tác đến tổ chức sự kiện như sau:

Thông tin cá nhân của các bên trong hợp đồng là một trong những nội dung rất cần thiết muốn được ghi rõ trong hợp đồng. Thông tin thường bao gồm các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, liên hệ thường trú và liên hệ liên lạc. Tùy thuộc vào yêu cầu của các bên, sở hữu thể sở hữu thêm một số thông tin khác được yêu cầu.

Đối tượng hợp đồng là công việc được làm hoặc không được làm. Đối tượng của hợp đồng sở hữu thể là một công việc cụ thể được thực hiện hoặc không được thực hiện bởi một hoặc nhiều bên tham gia hợp đồng. Việc xác định rõ đối tượng của hợp đồng giúp các bên nắm rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong giai đoạn thực hiện hợp đồng.

Số lượng, chất lượng là các khía cạnh rất cần thiết muốn được xem xét trong hợp đồng. Số lượng sở hữu thể bao gồm số lượng khách mời, số lượng nhân viên chuyên dụng cho, số lượng bàn ghế và các thứ khác. Chất lượng sở hữu thể bao gồm chất lượng dịch vụ, chất lượng thực phẩm và đồ uống, chất lượng âm thanh ánh sáng và các khía cạnh khác tương tác đến sự kiện. Nội dung này muốn được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng để đảm bảo sự thành công của sự kiện và tránh những tranh chấp phát sinh.

Nội dung mẫu hợp đồng thuê tổ chức sự kiện

Giá, phương thức thanh toán : Giá cả bao gồm mức giá cho các dịch vụ và sản phẩm tương tác đến sự kiện. Phương thức thanh toán sở hữu thể bao gồm hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán và các điều kiện tương tác đến việc thanh toán.

Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng:

  • Về thời kì: bao gồm thời kì khởi đầu và kết thúc sự kiện, thời hạn thanh toán và các thời hạn khác tương tác đến hợp đồng.
  • Về địa điểm: địa điểm tổ chức sự kiện và địa điểm thanh toán.
  • Về phương thức thực hiện hợp đồng: bao gồm các bước thực hiện, trách nhiệm của các bên và các yêu cầu khác tương tác đến việc thực hiện hợp đồng.

Trong hợp đồng tổ chức sự kiện, các bên tham gia hợp đồng sẽ sở hữu những quyền và nghĩa vụ cụ thể, tùy thuộc vào yêu cầu và thỏa thuận giữa các bên. Các quyền và nghĩa vụ này sở hữu thể được liệt kê chi tiết trong hợp đồng ký kết giữa hai bên. Nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản hợp đồng, sẽ sở hữu trách nhiệm cụ thể được quy định tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng cũng sẽ quy định rõ phạm vi các công việc được phép và không được phép thực hiện trong giai đoạn tổ chức sự kiện. Ngoài ra, các nội dung khác cũng sẽ được thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, các thỏa thuận này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được vi phạm các điều cấm của pháp luật.

Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay

Chiếc hợp đồng tổ chức chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

-Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 14 tháng 06 năm 2005;

-Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 14 tháng 06 năm 2005;

-Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng……năm ……, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên sử dụng DV):

– Liên hệ :…………………………………………………………………………….

– Điện thoại :………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:………………………………………………………………………..

– Đại diện :…………………………………………………………………………..

– Số tài khoản :……………………………………………………………………..

– Fax:……………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………….

BÊN B (Bên phân phối DV):

– Liên hệ :…………………………………………………………………………….

– Điện thoại :………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:………………………………………………………………………..

– Đại diện :…………………………………………………………………………..

– Số tài khoản :……………………………………………………………………..

– Fax:……………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện mang các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý tậu Bên B nhận phân phối dịch vụ theo các điều khoản sau:

– Địa điểm tổ chức:………………………………………………………………………..

– Thời gian tổ chức:………………………………………………………………………..

– Thi công lắp đặt ngày:…………………………………………………………………..

Các nội dung công việc thực hiện tại chương trình đã được Bên A đồng ý và ưng chuẩn tại bảng báo giá đính kèm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng :

Giá đã bao gồm 10% VAT.

– Bên A tạm ứng trước cho Bên B 50% giá trị hợp đồng tương đương …….. sau khi ký kết hợp đồng và trước khi thi công trong vòng 5 ngày

– Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại tương đương ………… sau khi bên A nghiệm thu và bên B xuất hóa đơn VAT, phân phối biên bản thanh lý hợp đồng tổ chức chương trình cho bên A.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

– Bên A sở hữu trách nhiệm đưa ra ý tưởng và nội dung chương trình cho Bên B trước 2 ngày để Bên B sẵn sàng và tổ chức thực hiện.

Quản lý và giám sát trong thời kì diễn ra chương trình, đảm bảo Bên B thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng.

– Bên A, trong kĩ năng của mình, sẽ hợp tác và tạo điều kiện cho Bên B triển khai các công việc thuộc phạm vi hợp đồng này một phương pháp khẩn trương, tiện lợi và thích hợp mang quy định của pháp luật.

Tạo mọi điều kiện tiện lợi cho Bên B trong việc tổ chức chương trình.

– Phối hợp mang Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của Bên A.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn số tiền đã cam đoan trong Điều 2.

Nếu trong trường hợp đã ký hợp đồng nhưng hoãn lại Bên A phải sở hữu công văn chính thức gửi sang Bên B để thông tin việc hoãn lại tối thiểu trước 03 ngày diễn ra chương trình và chịu phạt 30% giá trị hợp đồng, dưới 03 ngày diễn ra sự kiện bên A chịu phạt 50%.

– Cử Ông (bà) ……………….. là đầu mối liên lạc của Bên A, chịu trách nhiệm giám sát trong suốt thời kì sẵn sàng và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

– Bên B sở hữu trách nhiệm đảm bảo rằng chương trình sẽ được thực hiện theo đúng mang tiến độ đã được hai bên thống nhất tại các điều khoản của hợp đồng.

– Hợp đồng tổ chức dựa trên nội dung yêu cầu của bên A đưa ra, các vấn đề phát sinh không tính hợp đồng Bên B sẽ phối hợp mang bên A giải quyết.

–Bên B sở hữu trách nhiệm bảo vệ tài sản của bên A trong phạm vi Dự án để đảm bảo chương trình luôn được hoạt động tốt nhất.

– Triển khai tổ chức và kết nối mang các bộ phận để chế tạo chương trình, giám sát chặt chẽ từ ý tưởng, kịch bản. Đảm bảo đúng chuẩn các nội dung và hình thức bộc lộ theo yêu cầu của Bên A.

– Bên B phải sở hữu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu phạt Hợp đồng trong các trường hợp, cụ thể sau:

+ Bên B không thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng, dựa vào các khoản mục không hoàn thành Bên B sẽ phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho khoản mục đó.

+ Làm Chậm tiến độ của chương trình hoặc vi phạm các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng mà hai Bên thống nhất thì Bên B phải bồi thường cho Bên A 50% giá trị hợp đồng.

– Bên B không phải chịu trách nhiệm khi sở hữu sự cố tương tác đến bên A hoặc thiên tai: hỏa họa, bão lũ, mưa gió lớn (gió giật trên 40Km/h),.. không thể tiếp tục diễn ra sự kiện. Hoặc nếu tiếp tục diễn ra sẽ gây nguy hiểm cho người và thứ lúc đó bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đồ đạc và thứ với vào khu vực tổ chức của bên A nếu để xảy ra hoả hoạn gây thiệt hại cho chương trình và tài sản của Bên A.

– Bên B bàn giao hầu hết các hạng mục phân phối cho Bên A trong báo giá trước (thời kì bàn giao)

– Cử Ông (bà) là đầu mối liên lạc của Bên B, chịu trách nhiệm điều khiển, tổ chức, đạo diễn chương trình trong suốt thời kì sẵn sàng và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ CAM KẾT

Sau khi hai bên chính thức ký kết hợp đồng kinh tế một trong hai bên tự ý hủy Hợp đồng thì vẫn phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho bên bị hại.

– Hai bên chủ động thông tin cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng. Toàn bộ phát sinh sẽ được hai bên kịp thời thông tin cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên công ty thương lượng vì lợi ích chung.

–  Trong trường hợp sở hữu tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại lên Toà án Kinh tế Việt Nam là cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

–  Hai bên cam đoan thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng tổ chức sự kiện.

– Trong thời hạn hợp đồng, nếu các bên sở hữu sự phân chia, sáp nhập, giải thể, đổi tên thì hợp đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hợp đồng tổ chức sự kiện này sở hữu giá trị hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 bản, sở hữu giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký, ghi rõ họ tên                         Ký, ghi rõ họ tên

>>> Tải Chiếc hợp đồng tổ chức sự kiện ngay tại đây

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện chuẩn

Chiếc hợp đồng tổ chức sự kiện trọn gói

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

…….    , ngày…..  tháng….. năm 20….

 

HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRỌN GÓI

 

Số…………..

– Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

– Căn cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;

– Căn cứ theo thỏa thuận các bên.

Hôm nay,ngày…tháng … năm 20…, Tại liên hệ ………………………………., chúng tôi gồm :

BÊN A (Bên thuê tổ chức sự kiện)

Tên cơ sở: …………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………..Số tài khoản: ……………………………………

Chi nhánh: …………………………………………………….

Ngân hàng: …………………………………………………….

Liên hệ: …………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..

Chức vụ: …………………

Liên hệ: …………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………

Số CMND: ………………………………

BÊN B (Bên hỗ trợ dịch vụ sự kiện trọn gói)

Tên cơ sở: …………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………..Số tài khoản: ……………………………………

Chi nhánh: …………………………………………………….

Ngân hàng: …………………………………………………….

Liên hệ: …………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..

Chức vụ: …………………

Liên hệ: …………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………

Số CMND: ………………………………

Hai bên đã cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung chính sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

– Hai bên thỏa thuận về việc bên (cơ sở tìm tổ chức sự kiện) thuê bên (đơn vị sự kiện) tổ chức hội thảo về chủ đề (Tên của chương trình) mang công việc cụ thể như sau:

+ Thuê địa điểm, dàn dựng thiết kế sân khấu bao gồm cả việc trang trí;

+ Dàn dựng âm thanh và ánh sáng;

+ Thuê MC, nhân sự tiếp đón các đoàn khách mời;

+ Điều phối chương trình và xử lý các tình huống sở hữu thể xảy ra trong sự kiện.

– Bên (cơ sở tìm tổ chức sự kiện) sẽ đảm bảo việc phân phối thông tin hội thảo cho bên (cơ sở thực hiện sự kiện) nhằm đảm bảo thực hiện chương diễn ra.

ĐIỀU 2. LOẠI HỢP ĐỒNG

– Đây là hợp đồng trọn gói dịch vụ sự kiện bao gồm các khâu sẵn sàng cho đến kết thúc chương trình sự kiện;

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA SỰ KIỆN

– Thời gian thực hiện là … ngày kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

– Thời gian chính thức diễn ra sự kiện vào lúc…giờ ngày … tháng …năm 20…;

– Địa điểm tổ chức sự kiện …………………………………………………….;

ĐIỀU 4. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

– Chi phí hợp đồng: …………………………………………………….

(Viết bằng chữ: …………………………………………………….)

– Số tiền đã được cộng vào 10% thuế GTGT;

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………….;

– Đợt thanh toán: …………………………………………………………………..

ĐIỀU 5. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Việc thực hiện công việc được chia làm các quá trình sau:

Giai đoạn 1: Các bên gặp mặt và thỏa thuận phương pháp bố trí địa điểm, không gian thực hiện chương trình.

– Bên A sẽ diễn tả chi tiết nội dung hội nghị cho bên B và cùng nhau thống nhất về ý tưởng sao cho thích hợp mang nội dung chủ đề hội nghị diễn ra;

– Thời sau 1 ngày sau khi các bên ký kết hợp đồng;

Giai đoạn thực hiện bố trí hội nghị

(Liệt kê các thông tin về phương pháp bố trí sự kiện và không gian của bữa tiệc)

Giai đoạn nghiệm thu và thử nghiệm chương trình:

– Khi hoàn thành giai đoạn bố trí hội nghị bên B sở hữu nghĩa vụ thông tin cho Bên A việc nghiệm thu kết quả mà bên B đã thực hiện;

– Bên B trực tiếp thử nghiệm chương trình nhằm đảm bảo giai đoạn diễn ra thực tế diễn ra đảm bảo;

– Nếu bên A nhận thấy không hoàn thành thì yêu cầu bên B thực hiện cho đúng đầy đủ hoàn thành công việc nghiệm thu;

– Thời gian nghiệm thu trước 1 ngày khi sự kiện diễn ra.

Thực hiện chương trình:

– Khi nghiệm thu toàn tất đạt kết quả tốt cho đến lúc chương trình diễn ra hoàn thành.

ĐIỀU 6. YÊU CẦU ĐẢM BẢO

– Bên B cam đoan việc diễn ra hội nghị đúng thời kì, địa điểm;

– Công tác sẵn sàng diễn ra nhanh gọn, đảm bảo tiến độ;

– Đảm bảo an ninh diễn ra tại hội nghị;

– Điều phối chương trình và xử lý các sự cố phát sinh trong suốt giai đoạn diễn ra sự kiện;

– Đảm bảo giai đoạn diễn ra hội nghị không mắc sai sót nào nghiêm trọng liên quan đến hội nghị;

– Trong giai đoạn diễn ra hội nghị nếu xảy ra sự việc nào do lỗi bên B liên quan đến hội nghị, bên B cam đoan chịu mọi trách nhiệm đối mang bên A;

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ bên B

– Tổ thức thực hiện hội nghị diễn ra theo yêu cầu của bên A;

– Đảm bảo giai đoạn diễn ra tốt đẹp, không liên quan đến hội nghị;

– Sở hữu quyền yêu cầu bên A thanh toán mức giá hợp đồng, yêu cầu thanh toán thêm nếu sử dụng mức giá không tính hợp đồng;

– Sở hữu quyền chấm dứt hợp đồng do bên A không thực hiện việc đặt cọc mức giá thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu do bên A thực hiện;

Quyền và nghĩa vụ bên A

– Cung cấp thông tin để bên B thực hiện đúng chương trình;

– Thanh toán mức giá cho bên B khi hoàn thành hợp đồng;

– Sở hữu quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ;

– Quyền giám sát giai đoạn sẵn sàng thực hiện chương trình bên B;

ĐIỀU 8. BÍ MẬT THÔNG TIN

– Bên B sở hữu nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin mà bên A phân phối để thực hiện chương trình diễn ra;

– Trường hợp bên B để bên thứ ba biết mà không sở hữu sự đồng ý của bên A thì bên B chịu mọi trách nhiệm tương tác.

ĐIỀU 9. PHẠT HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG

Phạt hợp đồng

– Trong giai đoạn thực hiện các bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản thì bên kia sở hữu quyền yêu cầu phạt hợp đồng mang giá trị 30% giá trị hợp đồng;

Bồi thường thiệt hại

– Khi thiệt hại thực tế xảy ra do lỗi của một trong các bên  gây ra thiệt hại trực tiếp thì sở hữu quyền yêu cầu bên gây thiệt hại bồi thường.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A hoặc bên B sở hữu thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên sở hữu vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

– Bên B không thực hiện một phần hoặc hầu hết nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong vòng thời kì đã được bên A gia hạn;

– Bên A bị phá sản, giải thể.

Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, bên A  sở hữu thể ký hợp đồng mang nhà phân phối khác để thực hiện phần hợp đồng mà bên B đã không thực hiện.

Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A những mức giá vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng do trường hợp bất khả kháng mà các bên không thể lường trước cũng như không thể khôi phục được do:

+ Bệnh dịch nguy hại cấp quốc gia;

+ Thiên tai: Bão từ cấp 5 trở đi, lũ lụt nghiêm trọng không thể thực hiện được;

+  Hỏa hoạn,…

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bên A và bên B sở hữu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên phê chuẩn thương lượng, hòa giải.

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời kì 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều sở hữu thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án Kinh tế quận (tên quận) phán xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. Chi phí và án phí do Bên thua chịu.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sở hữu hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, các bản Hợp đồng sở hữu giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                    ĐẠI DIỆN BÊN B

>>>> TẢI NGAY : Chiếc hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện trọn gói

Các cái hợp đồng khác như hợp đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện, hợp đồng cho thuê thứ sự kiện, hợp đồng thuê âm thanh sân khấu… đều giống như hợp đồng tổ chức sự kiện. Sự khác biệt chính là ở phần dịch vụ được phân phối, trong trường hợp này là các dịch vụ được thuê. Các điều khoản khác như quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức thanh toán và trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng vẫn được quy định gần giống.

Lưu ý làm hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện

Để đảm bảo hiệu quả tối đa của loại hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, cơ sở muốn lưu ý các điều khoản sau:

1. Xác định thời kì thực tế cho các hoạt động của thứ trong hợp đồng, bao gồm thời kì nhận, bàn giao và thanh toán.

2. Nêu rõ điều kiện về thực phẩm, chất lượng âm thanh – ánh sáng, phương pháp bố trí, lễ tân và điều hướng. Thỏa thuận cọc và phương tiện đi lại.

3. Xác định địa điểm nhận và trả thứ để tiết kiệm thời kì sau sự kiện.

4. Cân đối mức giá và thỏa thuận mang bên cho thuê để đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

5. Thỏa thuận hình thức thanh toán thích hợp và tuân thủ quy định pháp luật.

6. Nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên trong loại hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện.

7. Sở hữu mục riêng về công ty chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại.

8. Thỏa thuận các điều khoản sở hữu thể phát sinh như thêm thời kì hoặc đổi thay thời kì.

Lưu ý làm hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện

Những câu hỏi thường gặp tương tác đến hợp đồng thuê tổ chức sự kiện

Sử dụng hợp đồng sự kiện như thế nào?

Hợp đồng tổ chức sự kiện là một cái hợp đồng kinh tế được sử dụng khi sở hữu hoạt động chọn bán giữa một bên là cơ sở phân phối dịch vụ tổ chức sự kiện và một bên là khách hàng.

  • Để sử dụng hợp đồng sự kiện hiệu quả, các bên muốn thỏa thuận và ký kết hợp đồng trước khi thực hiện các hoạt động tương tác đến tổ chức sự kiện. Trong hợp đồng, các bên muốn nêu rõ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mình, phương thức thanh toán và trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng.
  • Sau khi ký kết hợp đồng, các bên muốn tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi của mình và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong giai đoạn thực hiện hợp đồng.

Các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng tổ chức sự kiện

Theo Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, một bên sở hữu quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

1. Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận.
2. Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.
3. Trường hợp khác do luật quy định.

Hậu quả của việc hủy hợp đồng: Khi hợp đồng tổ chức sự kiện bị hủy bỏ, nó sẽ không còn hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. Các bên không còn nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp.

Các bên muốn hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ các mức giá hợp lý tương tác đến việc thực hiện hợp đồng và mức giá bảo quản, lớn mạnh tài sản. Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Nếu không thể hoàn trả bằng hiện vật, giá trị của tài sản sẽ được quy đổi thành tiền để hoàn trả.

Chiếc thanh lý hợp đồng tổ chức

Việc thanh lý hợp đồng là một giai đoạn rất cần thiết để chấm dứt một hợp đồng một phương pháp hợp pháp. Dưới đây là một loại biên bản thanh lý hợp đồng tổ chức sự kiện để bạn tham khảo. Hãy viết lại đoạn văn này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …, chúng tôi gồm sở hữu:

Bên A: …

Liên hệ: …

Điện thoại: …

Mã số thuế: …

Bên B: …

Liên hệ: …

Điện thoại: …

Mã số thuế: …

Hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng tổ chức sự kiện số … ký ngày … tháng … năm … (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) mang các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: LÝ DO THANH LÝ HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 2: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  1. Hai bên thống nhất chấm dứt hầu hết quan hệ pháp lý theo Hợp đồng kể từ ngày ký Biên bản thanh lý này.
  2. Bên A đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng và đã nhận đủ số tiền thanh toán từ Bên B.
  3. Bên B đã hoàn trả cho Bên A tài sản (nếu sở hữu) thuê từ Bên A theo Hợp đồng.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  1. Hai bên cam đoan thực hiện đúng các điều khoản trong Biên bản thanh lý này.
  2. Trường hợp phát sinh tranh chấp tương tác đến việc thanh lý Hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không giải quyết được, một trong hai bên sở hữu quyền đưa vụ việc ra Tòa án sở hữu thẩm quyền giải quyết.

Biên bản thanh lý này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản sở hữu giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A (Ký và ghi rõ họ tên)                BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> TẢI NGAY : Chiếc thanh lý hợp đồng tổ chức sự kiện

Hy vọng qua nội dung bài viết này, người mua đã nắm rõ về hợp đồng tổ chức sự kiện, bao gồm các loại hợp đồng mới và đầy đủ nhất cũng như những lưu ý rất cần thiết khi ký kết hợp đồng để tổ chức những sự kiện tuyệt vời.

Bee Event là địa điểm tổ chức sự kiện và tiệc cưới lớn nhất tại Hồ Chí Minh và khuôn viên nhiều, thoáng mát. Có diện tích 800m2 cho mỗi tầng và sức chứa lên tới 1000 người cho mỗi sảnh tiệc, cùng mang hệ thống âm thanh và ánh sáng tiên tiến nhất và các phòng được thiết kế thích hợp mang nhiều cái hình hội nghị và sự kiện khác nhau, Bee match là sự lựa tậu tuyệt vời cho cả khách hàng cơ sở và cá nhân.

5/5 - (1 bình chọn)

Hợp đồng tổ chức sự kiện - Mẫu hợp đồng đầy đủ chính xác

ping post